top of page

מעגלים חברתיים

אלי נולדה כדי שנוכל למצוא אהבה במעגלים החברתיים שלנו.

אלי שולחת לך 2 סוגי התאמות:

  • התאמה דרך חבר/ה משותף/ת - לשני הצדדים בהתאמה יש חבר/ה משותף/ת אחד/ת.

 

  • התאמה בתוך מעגלים חברתיים - מערכת הבינה המלאכותית (AI) של אלי מנתחת את אנשי הקשר ששיתפת ומוצאת לך התאמות שנמצאות במעגלים החברתיים הרחבים שלך.


ככה אלי מגדילה את כמות ההתאמות שלך תוך שהיא שומרת על הקשר החברתי שיש לך עם ההתאמה.

bottom of page